BDO w pigułce

BDO w pigułce

Szkolenie dotyczące rejestracji w systemie BDO, oraz nawigacji po nim.

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Obszerne szkolenie z prowadzenia ewidencji oraz podstawowej sprawozdawczości środowiskowej w świetle zmian przepisów od 2023r.


Gospodarka Odpadami Medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Gospodarka Odpadami Medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.
Elżbieta Liszka

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.


 Kurs przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, które wejdą w życie z dniem 01.01.2023 r.


Prawo Ochrony Środowiska w aspekcie wymagań stawianych przedsiębiorstwom

Prawo Ochrony Środowiska w aspekcie wymagań stawianych przedsiębiorstwom

Zagadnienia dotyczące przepisów prawnych z ochrony środowiska stawianym przedsiębiorcom.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE

Szkolenie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami komunalnymi w tym prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


System kaucyjny opakowań po napojach
Elżbieta Liszka

System kaucyjny opakowań po napojach

Szkolenie przedstawia mechanizmy funkcjonowania nowego obowiązku podmiotów wprowadzających napoje w opakowaniach - butelkach szklanych i plastikowych.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Wymagania normy ISO 14001:2015

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.