Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania

CSR & COMPLIANCE

CSR & COMPLIANCE

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wymagania normy ISO 9001:2015

Wymagania normy ISO 9001:2015

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Wymagania normy PN-ISO 45001:2018

Wymagania normy PN-ISO 45001:2018

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-ISO 45001:2018

Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji


Zakładowa Kontrola Produkcji . Wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090.