Kompleksowe szkolenia z zakresu Dostępności Plus tj. pierwszego i kompleksowego ujęcia tematyki dostępności w Polsce. Szkolenia obejmują tematykę związaną z zapewnieniem swobodnego dostępu do usług, dóbr oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.