Available courses

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności- kurs krok po kroku

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Kurs obejmuje zagadnienia związane z:

  • Badaniem satysfakcji pacjentów i personelu w zakresie Dostępności Plus,
  • ankietyzacją,
  • sposobem przekazywania kwestionariusza ankiety,
  • rodzajem pytań zawartych w kwestionariuszu,
  • ankietyzacją dla koordynatora.

BHP kurs okresowy dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

BHP kurs okresowy dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

BHP kurs okresowy dla pracowników administracyjno-biurowych

BHP kurs okresowy dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

BHP kurs okresowy dla pracowników służb medycznych

BHP kurs okresowy dla pracowników służb medycznych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników służb medycznych.

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla  pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne

Szkolenie Wstępne składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego.


Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania

CSR & COMPLIANCE

CSR & COMPLIANCE

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wymagania normy ISO 9001:2015

Wymagania normy ISO 9001:2015

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Wymagania normy PN-ISO 45001:2018

Wymagania normy PN-ISO 45001:2018

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-ISO 45001:2018

Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji


Zakładowa Kontrola Produkcji . Wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090.


BDO w pigułce

BDO w pigułce

Szkolenie dotyczące rejestracji w systemie BDO, oraz nawigacji po nim.

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Obszerne szkolenie z prowadzenia ewidencji oraz podstawowej sprawozdawczości środowiskowej w świetle zmian przepisów od 2023r.


Gospodarka Odpadami Medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Gospodarka Odpadami Medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.
Elżbieta Liszka

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.


 Kurs przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, które wejdą w życie z dniem 01.01.2023 r.


Prawo Ochrony Środowiska w aspekcie wymagań stawianych przedsiębiorstwom

Prawo Ochrony Środowiska w aspekcie wymagań stawianych przedsiębiorstwom

Zagadnienia dotyczące przepisów prawnych z ochrony środowiska stawianym przedsiębiorcom.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE

Szkolenie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami komunalnymi w tym prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


System kaucyjny opakowań po napojach
Elżbieta Liszka

System kaucyjny opakowań po napojach

Szkolenie przedstawia mechanizmy funkcjonowania nowego obowiązku podmiotów wprowadzających napoje w opakowaniach - butelkach szklanych i plastikowych.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Wymagania normy ISO 14001:2015

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.

Antykorupcja

Antykorupcja

Szkolenie dotyczące zagadnień z obszaru antykorupcyjnego.