Available courses

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności- kurs krok po kroku

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

Kurs obejmuje zagadnienia związane z:

  • Badaniem satysfakcji pacjentów i personelu w zakresie Dostępności Plus,
  • ankietyzacją,
  • sposobem przekazywania kwestionariusza ankiety,
  • rodzajem pytań zawartych w kwestionariuszu,
  • ankietyzacją dla koordynatora.

BHP kurs okresowy dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

BHP kurs okresowy dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

BHP kurs okresowy dla pracowników administracyjno-biurowych

BHP kurs okresowy dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

BHP kurs okresowy dla pracowników służb medycznych

BHP kurs okresowy dla pracowników służb medycznych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników służb medycznych.

Szkolenie okresowe BHP dla kierowców

Szkolenie okresowe BHP dla kierowców

Szkolenia okresowe BHP przeznaczone dla kierowców samochodów ciężarowych, służbowych oraz innych osób kierujących samochodami.

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla  pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania

CSR & COMPLIANCE

CSR & COMPLIANCE

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wymagania normy ISO 9001:2015

Wymagania normy ISO 9001:2015

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Wymagania normy PN-ISO 45001:2018

Wymagania normy PN-ISO 45001:2018

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-ISO 45001:2018

Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji


Zakładowa Kontrola Produkcji . Wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090.


BDO w pigułce

BDO w pigułce

Szkolenie dotyczące rejestracji w systemie BDO, oraz nawigacji po nim.

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Obszerne szkolenie z prowadzenia ewidencji oraz podstawowej sprawozdawczości środowiskowej w świetle zmian przepisów od 2023r.


Gospodarka Odpadami Medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Gospodarka Odpadami Medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami medycznymi w Placówkach Służby Zdrowia

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.
Elżbieta Liszka

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.


 Kurs przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, które wejdą w życie z dniem 01.01.2023 r.


Prawo Ochrony Środowiska w aspekcie wymagań stawianych przedsiębiorstwom

Prawo Ochrony Środowiska w aspekcie wymagań stawianych przedsiębiorstwom

Zagadnienia dotyczące przepisów prawnych z ochrony środowiska stawianym przedsiębiorcom.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE

Szkolenie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami komunalnymi w tym prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


System kaucyjny opakowań po napojach
Elżbieta Liszka

System kaucyjny opakowań po napojach

Szkolenie przedstawia mechanizmy funkcjonowania nowego obowiązku podmiotów wprowadzających napoje w opakowaniach - butelkach szklanych i plastikowych.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Wymagania normy ISO 14001:2015

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.