Available courses

Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności
Dostępność Plus

Kurs obejmuje zagadnienia związane z:

  • Badaniem satysfakcji pacjentów i personelu w zakresie Dostępności Plus,
  • ankietyzacją,
  • sposobem przekazywania kwestionariusza ankiety,
  • rodzajem pytań zawartych w kwestionariuszu,
  • ankietyzacją dla koordynatora.

Szkolenie okresowe BHP dla kierowców
BHP

Szkolenia okresowe BHP przeznaczone dla kierowców samochodów ciężarowych, służbowych oraz innych osób kierujących samochodami.

Zakładowa Kontrola Produkcji
Systemy Zarządzania

Zakładowa Kontrola Produkcji . Wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090.


BDO w pigułce
Środowisko

Szkolenie dotyczące rejestracji w systemie BDO, oraz nawigacji po nim.

EWIDENCJE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW
Środowisko

Obszerne szkolenie z prowadzenia ewidencji oraz podstawowej sprawozdawczości środowiskowej w świetle zmian przepisów od 2023r.


Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami po 01.01.2023 r.
Środowisko


 Kurs przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, które wejdą w życie z dniem 01.01.2023 r.


SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA I PROWADZENIE PSZOK W PIGUŁCE
Środowisko

Szkolenie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami komunalnymi w tym prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


System kaucyjny opakowań po napojach
Środowisko

Szkolenie przedstawia mechanizmy funkcjonowania nowego obowiązku podmiotów wprowadzających napoje w opakowaniach - butelkach szklanych i plastikowych.

Wymagania normy ISO 14001:2015
Środowisko

Szkolenie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.